Maja MANDIC
Maja MANDIC
Speaker
Director

Hrvatski Telekom

Croatia

Maja Mandić direktorica je Odjela za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u poduzeću Hrvatski Telekom d.d. Zagreb. Profesionalno se više od 20 godina bavi pravnim i regulatornim temama iz područja elektroničkih komunikacija, tržišnog natjecanja i medija. Nakon završenog Pravnog fakulteta i tri godine radnog iskustva u privatnoj odvjetničkoj praksi, zapošljava se u Hrvatskom Telekomu. Do 2020. godine vodila je pravne i regulatorne poslove te pitanja usklađenosti za cijelu HT Grupu. Sa željom za daljnjim profesionalnim razvojem, početkom 2020. godine ulazi u poslovno-operativni segment poslovanja Hrvatskog Telekoma te preuzima vođenje odjela koji se bavi telekomunikacijskom infrastrukturom. Također, od 2014. godine paralelno obnaša funkciju zamjenice predsjednika Nadzornog odbora, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

Upgrade to initiate conversation first

Upgrade