Monika KOCIOVA
Monika KOCIOVA
Speaker
Program Officer for Europe

CIPE

Slovak Republic

CIPE je globalna organizacija koja radi na jačanju demokracije i izgradnji konkurentnih tržišta u oko 80 zemalja, a kako je poručio Lightfoot, jedan od prioriteta CIPE-a u Europi je unaprijediti vodstvo žena u komercijalnom sektoru, kako bi se podržao širi cilj ekonomske uključenosti.

Upgrade to initiate conversation first

Upgrade