Karla GRGIC
Karla GRGIC
Speaker
Senior Manager

Deloitte Savjetodavne Usluge

Croatia

Karla Grgić je viša menadžerica u odjelu upravljanja rizicima u Deloitte-ovom uredu u Zagrebu. Primarno radi na temama održivosti unutar kojih poduzećima pomaže implementirati ESG prakse, razviti održive strategije, izračunati emisije stakleničkih plinova i u skladu s istima pripremiti dekarbonizacijske strategije te također pruža podršku poduzećima u pripremi Izvješća o održivosti (uključujuću EU Taksonomiju) i ESG rejtinga. Uz navedeno, Karla također pruža podršku poduzećima u strateškim temama poput izrade korporativnih strategija, optimizacije procesa, restrukturiranja i dr. Uz razne projekte u privatnom sektoru, također pruža podršku javnim institucija, bila je voditelj projekta izrade Teritorijalnih planova za pravednu tranziciju RH te je trenutno voditelj projekta Jačanja fiskalne održivosti zdravstvenom sustava u Republici Hrvatskoj, oba projekta financirana su od strane EU-a.

Upgrade to initiate conversation first

Upgrade
Stream

ESG i Nadzorni odbori

Uloga Nadzornih odbora u implementaciji ESG-a; uloga odbora u kriznim vremenima

Karla GRGIC
Senior Manager,
Deloitte Savjetodavne Usluge